Redactie, ‘Richt behandeling depressie bij pubers op onderliggende stress en uitputting’, https://nedkad.nl/news/depressie-bij-pubers/, Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie NEDKAD (22 juni 2020)

Behandeling van depressie is nu te vaak uitsluitend gericht op stemmingsverbetering, maar zou meer samen moeten gaan met behandeling van de onderliggende stress en uitputting. (…) Het aanpakken van vermoeidheid en het omgaan met stress als eerste vorm van de behandeling, kan een goede aanvulling zijn om huidige behandelingen en de uitkomst verbeteren. (…) Dat is tijdens deze coronacrisis bijzonder relevant.

Gegevens

De publicatie Toward a new model of understanding, preventing and treating adolescent depression focussing on exhaustion and stress externe link verscheen op 6 mei jl. in Frontier in Psychiatry