Redactie, ‘Rust na traumatische ervaring vermindert opdringerige herinneringen’, https://nedkad.nl/news/rust-na-traumatische-ervaring/, Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie – NedKAT (22 oktober 2019)

PTSS

Rust na traumatische ervaring kan mogelijk een rol spelen in de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). (…) De onderzoekers benadrukken dat de resultaten slechts een nieuwe interpretatie laten zien van het mechanisme achter een trauma.

Oorspronkelijk

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49634-8