Drs. P. van Burken, ‘Samenwerking fysiotherapeut en psycholoog bij prikkelbare darmsyndroom’, https://www.psychfysio.nl/samenwerking-fysiotherapeut-en-psycholoog-bij-prikkelbare-darmsyndroom/, PsychFysio (bezocht op 22 oktober 2018)

Emotioneel gewaarzijn

Naar schatting heeft 5 tot 15% van de Nederlandse bevolking last van het prikkelbare darm syndroom (PDS). (…) Kenmerkend is buikpijn en een verstoorde stoelgang in de vorm van obstipatie en/of diarree. (…) In vergelijking tot een gezonde populatie hebben patiënten met het prikkelbare darm syndroom vroeg in het leven vaker een psychologisch trauma meegemaakt. (…) De emotioneel gewaarzijn en expressie training reduceert op 10 weken follow-up beter de prikkelbare darm klachten dan relaxatietraining. (…) Op angst en depressieve symptomen doet relaxatietraining het relatief goed. (…) Fysiotherapeuten kunnen hier iets in betekenen. Relaxatietraining kan op de korte termijn de klachten verlichten, en op de langere termijn de stemming verbeteren. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat dit onvoldoende is en dat ook de emotionele component in de klacht aangepakt moet worden.

Bron

Thakur, E. R., et al. (2017). “Emotional awareness and expression training improves irritable bowel syndrome: A randomized controlled trial.” Neurogastroenterol Motil 29(12).