Anne Wijn, ‘Schaam je niet: roddelen is gezond!’, https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/durf-te-roddelen-~a0aa6d5c/, Trouw (8 mei 2018)

Ontladen

Pesten is gericht op het bewust kwaad doen van de ander, terwijl roddelen meer gericht is op het in vertrouwen uiten van je onderbuikgevoelens. (…) Emotioneel ontladen wordt dat in de roddelliteratuur genoemd. (…) Ook het aangaan van sociale binding is een belangrijke functie van roddelen.

Gegevens

Onderbuikgevoelens en roddelen. Een interactief perspectief op roddelen, roddel en roddelverhalen, Rinus Feddes, Academische Uitgeverij Eburon, € 22 (op bestelling).