‘Slechte slaap en gezondheid: meer aandacht voor preventie van belang’, https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/slechte-slaap-en-gezondheid-meer-aandacht-voor-preventie-van-belang, Trimbos-instituut (28 juni 2018)

Risicogroepen

Uit de verkenning blijkt dat in Nederland nog relatief weinig aandacht is voor de preventie van slaapproblemen. (…) Goed slapen bleek bij een deel van de bevolking een probleem te zijn. Er zijn verschillende risicogroepen voor slecht slapen: vrouwen, pubers/jongvolwassenen, ouderen, lager opgeleiden en Nederlanders met een migratie-achtergrond.