Tanja Grooten, Prof. dr. Agnes van Minnen, ‘Sport en bewegen: een gezonde toevoeging aan traumabehandeling?’, https://www.researchgate.net/publication/321973743_SUPERVISIERUBRIEK_Sport_en_bewegen_een_gezonde_toevoeging_aan_traumabehandeling, ResearchGate GmbH (Dec 21, 2017)

Positieve invloed

Uit (…) onderzoek blijkt bewegen een positieve invloed te hebben op psychopathologie in het algemeen en PTSS-symptomen in het bijzonder. Wat precies het onderliggende werkingsmechanisme is, is echter onduidelijk. (…) Vragen die nog onbeantwoord zijn, zijn bijvoorbeeld: doet het ertoe welke vorm van bewegen wordt gebruikt. (…) Doet het ertoe of mensen zich bewust worden van hun lichamelijke toestand of niet. (…) Moet sport voorafgaan aan een traumaverwerkingssessie, of juist na de sessie worden gegeven. (…) Moet je je gevoelens uiten in een beweegvorm (…) ?

Gegevens

Mouthaan, Joanne. (2017). SUPERVISIERUBRIEK. Sport en bewegen: een gezonde toevoeging aan traumabehandeling?. . In de praktijk wordt psychomotore therapie (PMT) vaak ingezet als toevoeging aan de reguliere ‘praat’-therapie en het lijkt zeer effectief om cliënten uiting te laten geven aan boosheid en frustratie, maar wat is de wetenschappelijke evidentie van PMT als adjuncttherapie bij traumagerichte psychotherapie voor PTSS? Sport of lichamelijke beweging wordt nu ook aangeboden in intensieve behandeltrajecten voor PTSS, maar is het mechanisme hiervan hetzelfde als voor PMT of vinden andere processen plaats? In de Supervisierubriek in Impact Magazine 2017-4 geven prof. Agnes van Minnen en Tanja Grooten (Psytrec) hun expertantwoord.