Jeroen Lammers, ‘Staat het geluk van jongeren onder druk of praten zij zichzelf maar wat aan?’, https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/staat-het-geluk-van-jongeren-onder-druk-of-praten-zij-zichzelf-maar-wat-aan, Trimbos instituut (23 juni 2020)

De prestatiedruk is sinds jaren de jaren ‘80 van de vorige eeuw toegenomen, onder andere vanwege de kenniseconomie. Succes is belangrijk en wordt afgemeten aan je cijfers en later aan je CV en salaris. Dit heeft ertoe geleid dat de focus binnen het onderwijs steeds meer gericht is op het behalen van goede cijfers. Deze rat race heeft echter niet geleid tot meer motivatie. Uit een OESO onderzoek blijkt dat de Nederlandse jongeren de minst gemotiveerde leerlingen van de wereld zijn. Als het niet om een cijfer voor een toets gaat, valt de aandacht van de gemiddelde leerling weg. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het plezier dat Nederlandse jongeren hebben in school al jaren afneemt. (…) Uit het onderzoek ‘Geluk onder druk’ van UNICEF Nederland, uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en Universiteit Utrecht, blijkt dat de druk door schoolwerk in de afgelopen twee jaar iets is afgenomen, maar nog steeds hoog is. (…) De resultaten uit het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ laten zien dat jongeren die veel steun ontvangen uit hun omgeving minder druk door schoolwerk ervaren en daarmee minder kans op stress hebben. Het ervaren van sociale steun door bijvoorbeeld ouders of docenten is een belangrijke beschermende factor voor de ontwikkeling van jongeren. Het heeft een relatie met een breed scala aan positieve uitkomsten, zoals academische vaardigheden, zelfrespect, welbevinden, maar ook minder kans op depressie. (…) Daarnaast moeten we stoppen met de rat race en meer aandacht hebben voor zingeving, persoonlijke ontwikkeling en het leren van emotionele vaardigheden.