Menno van den Bos, ’Steeds meer aandacht voor de psychologische kant van pijn’, http://www.nu.nl/gezondheid/4329723/steeds-meer-aandacht-psychologische-kant-van-pijn.html, nu.nl, Sanoma Media Netherlands Group (1 oktober 2016).

Pijngewaarwording

Pijn bestaat uit twee dingen: de pijnreactie en de pijngewaarwording. De pijnreactie is bijvoorbeeld het terugtrekken van de hand bij verbranding. Maar de pijngewaarwording – hoeveel pijn iemand ervaart – is subjectief. (…) De pijngewaarwording is sterk afhankelijk van psychologische factoren. (…) Hoe men met pijn omgaat, kan op termijn zelfs zwaarder gaan wegen in de pijnbeleving dan de oorspronkelijke lichamelijke schade. (…) Onderzoek (…) wijst uit dat angst pijn in stand kan houden. (…) Dat pijn deels ‘tussen de oren zit’ horen patiënten (…) niet graag.