Patti e.a., ‘Stil geweest – Voor jonge nabestaanden van zelfdoding’, https://www.stilgeweest.nl, Stil geweest (bezocht op 25 januari 2021)

Omdat veel jongeren die in de rouw zijn tegen een muur van onbegrip oplopen, besloten we deze website op te richten. (…) Als er verlies was binnen het gezin, krijgt de jongere misschien wel te horen dat dit veel erger is voor vader of moeder dan voor hem of haar zelf. (…) Op stilgeweest.nl beperken we ons tot de verhalen van de jongeren.