Ivo van den Heuvel, ‘Stilte op de werkvloer’, https://zijnswerk.nl/stilte-op-de-werkvloer/, Zijnswerk (10 januari 2019)

Brenger van bewustzijn

Stilte is even belangrijk als goede voeding, als koestering, als geliefd zijn, als warmte, een gevoel van leven, brenger van bewustzijn, voor het verteren van moeilijke en prachtige ontroerende momenten. Stilte is nodig om het leven in ons te laten landen, zodat we weer weten waar we staan en wie we ook al weer zijn. Als we dat weten dan weten we weer wat we te doen hebben. (…) Stilte houdt ons menselijk omdat het ons helpt te verbinden met onszelf en daardoor met anderen. De verbinding met anderen vindt immers in onszelf plaats.