Jim Jansen, ‘Stilzitten is rampzalig voor conditie en cognitie’, https://newscientist.nl/blogs/stilzitten-is-rampzalig-voor-conditie-en-cognitie/, NewScientist (13 oktober 2018)

Neurons that fire together, wire together

We zitten veel te veel stil en dat is rampzalig voor conditie en cognitie. Zeker ook voor kinderen. (…) In vergelijking met twintig, dertig jaar geleden spelen veel kinderen veel minder buiten. Bovendien is het gymnastiekonderwijs tot een minimum teruggebracht. (…) Neurons that fire together, wire together.