Martijn van Winkelhof, Bram Bakker, ‘Stress is geen individueel probleem’, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/20/stress-is-geen-individueel-probleem-13596508-a1578089, NRC (20 oktober 2017)

Stresspreventie topprioriteit

Als we de ziektelast en financiële schade voor de bevolking en BV Nederland als maatstaf zouden nemen, zou ‘stresspreventie’ topprioriteit moeten hebben. (…) Stress is (…) vaak een fundamentele oorzaak van een slechte leefstijl. (…) De lang gehuldigde opvatting dat het beheersen van stress een individuele verantwoordelijkheid betreft, is niet langer houdbaar. (…) Mensen met chronische stress hebben aantoonbaar (veel) meer somatische aandoeningen als hart- en vaatziekten, astma, pijnklachten, diabetes en overgewicht (als gevolg van pathofysiologische ontregelingen), waarvoor zij medisch weer moeten worden behandeld.