Henk Maassen, ‘Stressstoornis verhoogt de kans op infecties’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/stressstoornis-verhoogt-de-kans-op-infecties.htm, Medisch Contact (25 oktober 2019)

Levensbedreigende infecties

Stressgerelateerde stoornissen zoals PTSS verhogen de kans op ernstige infecties. (…) Het is aan de ene kant niet goed om qua conclusies te hard van stapel te lopen. (…) Het gaat immers om een observationeel onderzoek; causale verbanden zijn niet aangetoond. Verder zijn de effecten weliswaar onmiskenbaar, maar in absolute zin gaat het om kleine aantallen. Aan de andere kant bevestigen de uitkomsten wel eerder onderzoek: psychologische stress verhoogt de gevoeligheid voor infecties, mogelijk nu dus ook voor levensbedreigende infecties.