Derek de Beurs, ‘Suïcide, praat erover. Juist nu’, https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/suicide-praat-erover-juist-nu, Trimbos-instituut (23 maart 2020)

Hoewel het niet het eerste is waar je aan denkt, is de kans groot dat de coronacrisis leidt tot meer suïcidale gedachten en pogingen. Dit zien we namelijk tijdens elke crisis. (…) Een van de belangrijkste risico factoren voor suïcidaliteit is het gevoel van entrapment, het gevoel in de val te zitten. (…) Kleine irritaties worden snel uitvergroot. (…) Dan is er ook nog de financiële stress. (…) Als er (…) werk is, dan leidt dit doorgaans door de combinatie met de zorg voor de kinderen of de uitval van collega’s tot enorme gevoelens van wanhoop en machteloosheid. (…) Interne gevoelens van beknelling zijn (…) heel reëel. Alle berichten over het aantal besmettingen en het aantal doden kunnen ervoor zorgen dat mensen enorm gaan zitten piekeren, en angstig of depressief worden. (…) Gedachten worden dwangmatig en de normale manieren waarop mensen omgaan met deze gedachten (…) kunnen even niet meer. (…) Paradoxaal genoeg stijgen ten tijde van een ramp de suïcides juist in welvarende landen het hardst.