‘Symposion gewijd aan het Goede – Het Goede – Tweede symposion in de serie het Goede, het Schone en het Ware’, http://stichtingrozenkruis.nl/activiteit/het-goede, Stichting Rozenkruis (bezocht: 8 november 2017)

Het Goede

Welke betekenis kunnen wij aan het Goede geven? Wat heeft het ons nog te zeggen? Hoe kan het ons leven verrijken en verdiepen? En wat is onze rol daarin? (…) Sprekers: Peter Teunis, Jan Warndorff, Ankie Hettema, Marja de Vries, Hannie te Grotenhuis en Esther Maarsen. Conferentieoord Renova (…) zaterdag, november 11, 2017.

Meer Warndorff

https://haptonomiehaptotherapie.com/2017/09/25/je-aankomst-in-de-wereld/