‘Symposium ‘Wat wél werkt!’ 1 juli 2017’, http://symposium.hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/, Hulpverlening na seksueel misbruik – Wegwijzer in Traumaland (bezocht op 15 mei 2017)

Sociaal perspectief

Voor elk symposium ‘Wat wél werkt’ kiezen we een thema. Deze zomer is dat ‘Het sociaal perspectief’. Wat betekent seksueel misbruik, in de manier waarop het slachtoffer omgaat met zijn of haar omgeving, en andersom?