Marjolein Streur, ‘Synchroniciteit in bewegingen met patiënt verbetert behandelresultaat’, https://www.psychfysio.nl/synchroniciteit-in-bewegingen-met-patient-verbetert-behandelresultaat/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 2 maart 2021)

Een aspect dat een rol speelt bij (…) pijn is de interpersoonlijke context. (…) Belangrijke factoren die hier meespelen zijn: de overeenkomsten (…) (bijvoorbeeld waarden en cultuur) en de non-verbale communicatie. Overeenstemming (…) heeft meerdere voordelen. Onderzoek laat zien dat het delen van emoties en onderling begrip een reductie in pijn geeft. (…) Een van de belangrijke aspecten in de relatie (…) is de non-verbale communicatie, en in het bijzonder de interpersoonlijke synchroniciteit. Goede non-verbale communicatie blijkt een gunstig effect te hebben op de relatie (…) en leidt tot betere uitkomsten en tevredenheid. Bewegingssynchroniciteit is een belangrijk aspect binnen interpersoonlijke synchroniciteit. (…) De bewegingssynchroniciteit blijkt een belangrijke mediator van het effect in de interpersoonlijke context op zowel pijn als vertrouwen.

Bron

Goldstein, P., Reynolds Losin, E.A., Anderson, S.R., Schelkun, V.R., Wager, T.D. (2020). Clinician-Patient Movement Synchrony Mediates Social Group Effects on Interpersonal Trust and Perceived Pain. J Pain. Nov-Dec;21(11-12):1160-1174.