Daphne van Paassen, ‘Therapie wordt overschat versus we kunnen veel problemen verhelpen’, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/therapie-wordt-overschat-versus-we-kunnen-veel-problemen-verhelpen~b717e080/, De Volkskrant (22 mei 2020)

We kunnen suïcide niet voorkomen, ernstige anorexia niet goed behandelen. We wekken de indruk dat we iedereen van hun depressies en angst kunnen afhelpen, terwijl dat beslist niet het geval is. Maar het lijkt wel of de samenleving – en ook wijzelf als therapeuten – daarin is gaan geloven. (…) Therapie lost zeker niet al je problemen op. Het is meer: leren omgaan met. (…) De afgelopen decennia is het aantal jongeren en volwassenen dat we behandelen verdrievoudigd. (…) Hoe perfecter de maatschappij en hoe meer hulp er beschikbaar is, des te ondenkbaarder het is dat het niet goed met je gaat. (…) We leven in een samenleving waarin geluk maakbaar lijkt en dat via sociale media wijd verbreid wordt. Mensen voelen zich sneller rot over hun bestaan. (…) Veel mensen missen verbondenheid en zingeving in onze maatschappij. (…) We moeten accepteren dat er soms, net als bij MS of dementie, geen afdoende behandeling is. Maar wij vinden het als professionals heel moeilijk om te zeggen: dit is het en meer wordt het niet. We zijn slecht in het benoemen van onze onmacht. (…) Misschien moeten we vaker zeggen: ga eerst eens yoga doen of iets spiritueels, of de schuldsanering in.

Zoeknamen

Flip Jan van Oenen
Kirsten Hauber