Jeroen Lammers, ‘Tijd voor schoollessen over omgaan met emoties’, https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/tijd-voor-schoollessen-over-omgaan-met-emoties, Trimbos-instituut (29 februari 2020)

In het (…) onderwijs ligt de nadruk op vakinhoudelijke prestaties, zoals taal en rekenen. Pas wanneer er iets aan de hand is, bijvoorbeeld pestgedrag, wordt er aandacht besteed aan sociaal en emotionele vaardigheden. Terwijl we dus weten dat wanneer je deze vaardigheden preventief in plaats van ad hoc aanleert, dit positieve effecten heeft op schoolprestaties, maar ook het latere leven van leerlingen. (…) Sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar bepalen elkaars kwaliteit. (…) Meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs is belangrijk, tegelijkertijd weten we nog onvoldoende wat voor wie werkt.

Link

https://www.welbevindenopschool.nl