Bram Bakker, ‘Topsport kent vooral verliezers’, https://blendle.com/i/hp-de-tijd/topsport-kent-vooral-verliezers/bnl-hpdetijd-20160426-10419, HP/DeTijd, blendle.com (26 april 2016).

Romantiek

Depressie, inclusief sterke zelfmoordgedachten, verslaving, ADHD, autisme, eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen. (…) Een veelvoorkomend, maar weinig serieus genomen bijeffect van topsport is de karaktermisvormende uitwerking die het kan hebben. (…) Wij romantiseren topsport, en maken onszelf wijs dat het niet wezenlijk anders is dan een potje voetbal met vrienden op het strand. Alleen het niveau zou verschillen. Maar dat klopt niet. (…) Het is een van de grootste industrieën van de moderne tijd.