‘Traumabehandeling bij baby’s verdient expliciete aandacht’, https://www.vakbladvroeg.nl/traumabehandeling-bij-babys-verdient-expliciete-aandacht/, Vakblad Vroeg (30 januari 2019)

Achteraf na te gaan

Klachten en klinische symptomen die eerder vooral werden toegeschreven aan factoren in de aanleg of opvoedproblemen, worden ook bij jonge kinderen meer en meer gelieerd aan traumatiserende ervaringen. (…) Vaak gaat dat om medische ingrepen die op dat moment noodzakelijk zijn. (…) We kunnen pas achteraf nagaan of een traumatische ervaring mede aan de wieg van een ontwikkelingsprobleem kan liggen. (…) Een baby die slecht slaapt, maakt ouders machteloos en fysiek uitgeput. Dat geeft overmatige stress tussen ouder en baby met als mogelijk gevolg dat de ouder niet helder kan mentaliseren. Dat kán betekenen dat de baby niet zo veilig verbonden raakt aan de ouder als je hen zou gunnen.