Say, ‘U heeft minder (wederzijdse) vrienden dan u denkt’, http://www.standaard.be/cnt/dmf20160809_02418233, De Standaard (9 augustus 2016).

Verwarring

Meer dan een probleem van egocentrisme, wijten wetenschappers het probleem aan de verwarring rond het begrip vriendschap. (…) Mensen willen zo hard het maximum uit hun vriendschapsrelaties halen dat ze uit het oog verliezen wat vriendschap eigenlijk betekent.