‘Uitkomsten Groot Nationaal Onderzoek naar pijn’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/uitkomsten-groot-nationaal-onderzoek-naar-pijn/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (30 november 2017)

Vrouwen en mannen

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben last van chronische pijn en bezoeken artsen of fysiotherapeuten, slikken medicatie of melden zich ziek op het werk. (…) Mensen denken altijd dat mannen pijngevoeliger zijn. Maar dat is niet zo. Vrouwen blijken gevoeliger voor pijn dan mannen. (…) Rugpijn komt verreweg het meeste voor. (…) De belangrijkste conclusie is dat mannen en vrouwen pijn anders ervaren, en dat artsen mannen en vrouwen dus anders moeten benaderen als het om pijn gaat. (…) Het mechanisme achter pijn zou wel eens heel anders kunnen zijn in vrouwen dan in mannen.