Rosan Hollak, ‘Val eens uit een boom, daar leert een kind van’, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/12/val-eens-uit-een-boom-daar-leert-een-kind-van-a3966895, NRC (12 juli 2019)

Natuur verdwijnt

Het aantal kinderen dat elke dag in de buurt buiten speelt is gedaald van 20 procent in 2013 tot 14 procent in 2018. (…) De angst van ouders dat hun kind iets overkomt speelt een rol. (…) Kinderen leren er juist van als ze hun vingers branden bij het maken van een vuurtje of een keer uit een boom vallen. (…) In Europa leeft inmiddels 74 procent van de bevolking in stedelijk gebied waar de toegang tot een groene omgeving beperkt is. (…) Natuur verdwijnt (…) naar de zijlijn, terwijl onderzoek uitwijst dat spelen in een groene omgeving kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. (…) Ieder kind dat zich verbonden voelt met de natuur, hoef je niet meer uit te leggen wat het belang ervan is. (…) Uit een studie (…) komt naar voren dat gebrek aan natuur tijdens de kinderjaren de mentale gezondheid op latere leeftijd negatief kan beïnvloeden.