Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Verbeelding als interventie ondersteunt verandering in gezondheidsgedrag’, https://www.psychfysio.nl/verbeelding-als-interventie-ondersteunt-verandering-in-gezondheidsgedrag/, PsychFysio (bezocht: 17 oktober 2018)

Obstakels en emoties

Auteurs concluderen dat deze resultaten het positieve effect van mentale verbeeldingsinterventies op het gezondheidsgedrag ondersteunen, met name als er gedetailleerde instructies worden gegeven. (…) In de meta-analyse werden studies over mentale verbeeldingsinterventies geïncludeerd die de effecten ervan op gedragsmatig, psychologisch en fysiologisch vlak onderzochten. (…) De meest genoemde onderliggende theorie was het mentale simulatie paradigma (Taylor 1998), dat er vanuit gaat dat het mentaal verbeelden van situaties de mogelijkheid geeft oplossingen voor mogelijke problemen of obstakels te vinden, ruimte geeft om alternatieven te proberen en bijkomende emoties te onderzoeken.

Bron

Conroy, D., Hagger, M.S.(2018). Imagery Interventions in Health Behavior: A Meta-Analysis. Health Psychol. Jul;37(7):668-679