Nina Polak, ‘Vergeet vooral mensen met psychische klachten niet. Ook zij behoren nu tot de kwetsbaarsten’, https://decorrespondent.nl/11061/vergeet-vooral-mensen-met-psychische-klachten-niet-ook-zij-behoren-nu-tot-de-kwetsbaarsten/4098974805684-f4da96dc, De Correspondent (24 maart 2020)

Iedereen die thuiszit zal het beginnen te ondervinden: corona gaat een enorme tol eisen van de geestelijke volksgezondheid. (…) Voor mensen die al angstig, gestrest, achterdochtig of eenzaam waren, door psychische problemen, is de duisternis compleet. (…) Van de ernstige psychiatrische patiënten (EPA) heeft bijna 70 procent ook lichamelijke klachten. (…) In psychiatrische ziekenhuizen (…) werden de eerste maatregelen getroffen om patiënten zo nodig te isoleren. Het aantal opnames zal bovendien worden verminderd en mensen die kunnen, worden naar huis gestuurd. (…) ‘E-health’, iets wat al jaren als grote belofte geldt volgens zorgverzekeraars, maar nooit echt helemaal is doorgevoerd, wordt nu onder druk ineens werkelijkheid. (…) Even bellen is (…) iets anders dan therapie. (…) Veel mensen zijn bovendien hun hele dagbesteding kwijt. (…) Gespecialiseerde therapieën, zoals EMDR bij trauma, kunnen ook niet goed worden uitgevoerd via een scherm. Voor groepstherapie geldt hetzelfde.