Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Vermoeidheid bij chronische ziektes is niet ziektespecifiek’, https://www.psychfysio.nl/vermoeidheid-bij-chronische-ziektes-is-niet-ziektespecifiek/, PsychFysio (bezocht op 31 oktober 2018)

Geen ziektes maar patiënt

Het lijkt dat vermoeidheidsgerelateerde factoren overeenkomen bij verschillende ziektes en dus niet ziekte-specifiek zijn. (…) Dit kan leiden tot een transdiagnostische behandeling, waarbij de basis is dat de (neuro)biologische mechanismes een algemene reactie zijn op ziekte in een substantiële subgroep patiënten. (…) De auteurs suggereren dat ernstig vermoeide patiënten met verschillende chronische ziektes waarschijnlijk baat hebben bij een aanpak voor de vermoeidheid die zich vooral richt op wat de individuele patiënt nodig heeft, en niet zozeer op een specifieke ziekte.

Bron

Menting, J., Tack, C.J., Bleijenberg, G., Donders, R., Droogleever Fortuyn, H.A., Fransen, J., Goedendorp, M.M., Kalkman, J.S., Strik-Albers, R., van Alfen, N., van der Werf, S.P., Voermans, N.C., van Engelen, B.G., Knoop, H.(2018). Is fatigue a disease-specific or generic symptom in chronic medical conditions? Health Psychol. Jun;37(6):530-543.