Gert A. Klabbers PhD, ‘Verstoord gevoelsvermogen’, https://www.linkedin.com/pulse/verstoord-gevoelsvermogen-gert-a-klabbers-phd, LinkedIn, Pulse (31 jan. 2020)

Als (…) aanvoelend weten verstoord is en niet meer zo goed functioneert, dan kan dat consequenties hebben voor de gevoelsbeleving van jezelf en je gevoelsbeleving van de ander. (…) Om een verstoord gevoelsvermogen te herstellen zijn geen logboekbeschrijvingen nodig van datgene wat beschadigend is geweest. (…) In mijn praktijk (…) werd ik in tal van situaties met lichamelijke- en psychische trauma’s, geconfronteerd met verstoringen van het menselijk gevoelsvermogen. Betreffende patiënten kwamen met klachten die gerangschikt zouden kunnen worden onder de traditionele (…) indicaties. Er was dan echter vaak tevens sprake van een verstoord gevoelsvermogen, maar het therapeutische aangrijpingspunt van de fysiotherapeut en de psycholoog is respectievelijk het bewegend functioneren en het denken, dus niet het verstoorde gevoelsvermogen. (…) Het probleem bij het herkennen, vaststellen en behandelen van zo’n verstoord gevoelsvermogen, is dat het vaak deel uitmaakt van andere indicaties. Bovendien worden die andere indicaties meestal genoemd als indicatie voor haptotherapie zonder daarbij te vermelden dat het gaat om situaties waarbij ook het gevoelsvermogen is verstoord. (…) De haptotherapeut helpt de patiënt zich te openen voor zijn gevoel en dat van anderen. De haptotherapeut maakt gebruik van inzicht verlenende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en de directe aanraking om de patiënt zijn/haar gevoelsvermogens duidelijk te maken en aan den lijve te laten ervaren.