Wim Laumans, ‘Het kind is allereerst een jij’, Haptonomisch Contact (verwachte publicatie maart 2017).

Kernbegrippen

dialogische filosofie, Rosenstock, Buber, Levinas, Rosenzweig, hypostase, ik-splitsing, haptomimiek, Keij, Sanders

Relevante links

Haptonomisch Contact (abonneren via secretaris@haptonomischcontact.nl),
Praktijk voor Haptotherapie Wim Laumans (eerder verschenen artikelen in Haptonomisch Contact zijn hier te vinden)