Drs. P. van Burken, ‘Verwachting van pijn remt de motoriek bij angstige patiënt’, https://www.psychfysio.nl/verwachting-van-pijn-remt-de-motoriek-bij-angstige-patient/, PsychFysio (bezocht op 27 juni 2018)

Aandacht weglokken

Ten eerste zal men bij daadwerkelijke pijn ‘slapte of onwil’ ervaren om die ledemaat te bewegen. Dit is onderdeel van de defensieve motorische respons. Maar deze respons treedt ook op als men de pijn alleen maar verwacht. Dit onderzoek laat ook zien dat bij angstige mensen dit nog sterker optreedt. Deze remming is niet zozeer een welbewuste keuze, maar vindt relatief autonoom plaats. (…) Dit onderzoek laat zien dat de verwachting van pijn het brein als het ware uitzet voor wat betreft bewegen. Hier zien we direct ook het belang van beweeginterventies die mentaal-emotioneel de aandacht in positieve zin weglokken bij (verwachting van) pijn.