‘Vijf tot tien procent vaders lijdt aan postnatale depressie’, https://www.vakbladvroeg.nl/vijf-tot-tien-procent-vaders-lijdt-aan-postnatale-depressie/, Vakblad Vroeg (21 januari 2018)

Extra complicaties

De oorzaak voor (…) depressie bij mannen is dezelfde als bij vrouwen. Toch zijn er extra complicaties wanneer mannen last hebben van een postnatale depressie. Over het algemeen zoeken mannen minder snel hulp voor hun mentale problemen. (…) Therapeuten nemen meestal aan dat een postnatale depressie bij moeders het gevolg is van veranderingen in de hormoonspiegel na de bevalling. Dit is gedeeltelijk waar, maar er zijn nog veel andere factoren. Armoede, jonge leeftijd, gebrek aan een sociaal vangnet en het trauma van de bevalling bijvoorbeeld. (…) De sociale norm schrijft voor dat mannen hun emoties moeten verbergen. Deze verantwoordelijkheid weegt waarschijnlijk nog zwaarder op vaders, omdat ze voor hun gezin willen zorgen. Vooral na de geboorte van hun eerste kind moeten mannen omgaan met veel plotse veranderingen.

Congres

https://www.vakbladvroeg.nl/congres-vaders-21e-eeuw-op-18-april/