Drs. P. van Burken, ‘Voelen hoe een passieve beweging zich in het lichaam voortzet activeert hogere motorische velden’, http://www.psychfysio.nl/voelen-hoe-een-passieve-beweging-zich-in-het-lichaam-voorzet-activeert-hogere-motorische-velden/, PsychFysio (bezocht op 22 februari 2016).

Dansante fysiotherapie

Onderzoek laat zien dat na een Feldenkrais interventie die gericht is op globaal en integratief bewegen (…) motorische hersenregionen activeert die betrokken zijn bij geïntegreerd bewegen. (…) Op het moment dat de fysiotherapeut bemerkt dat de passieve beweging met relatief weinig kracht zich voortzet door het lichaam, mag men aannemen dat het zenuwstelsel van de patiënt deze verandering in kwaliteit van de passieve bewegingsflow ook oppakt op een hoger en meer geïntegreerd motorisch niveau. Binnen dansante fysiotherapie introduceren we een aantal passieve oefeningen gericht op de doorstroom van de passieve beweging door het lichaam.