Corina de Boer-Vreeke, ‘Voelslang voor contact, ontspanning en observatie’, http://blog.toys42hands.nl/contact-met-de-voelslang-door-ontspanning-en-observatie/, Toys42hands blog (11 november 2017)

Contact en tastzin

Als directe aanraking (nog) niet mogelijk is, kan een voelslang uitkomst bieden. Met dit voelmateriaal met verschillende structuren of een knikker erin kun je stap voor stap toewerken naar het maken van huidcontact. (…) Stap voor stap kun je zo werken aan contact maken. Aan de ontwikkeling van de tastzin, die zo belangrijk is in dit proces. Wat voel je? Wat doet dat met je? Hoe reageer je op aanraking? Er zijn zoveel vragen die beantwoord kunnen worden als je tijd neemt om te werken aan het maken van contact.