CATHY GALLE, ‘Vroege miskraam leidt ook maanden later tot posttraumatische stress’, https://www.demorgen.be/nieuws/vroege-miskraam-leidt-ook-maanden-later-tot-posttraumatische-stress~b9b348c2, De Morgen (15 januari 2020)

Eén op de zes vrouwen die een vroege miskraam hadden, heeft maanden later nog last van posttraumatische stress. (…) Uit het onderzoek blijkt dat een maand na de miskraam bijna een derde van de vrouwen (29 procent) last heeft van posttraumatische stress. Een op de vier (24 procent) klaagt over angstgevoelens, en een op de tien (11 procent) lijdt aan een matige tot ernstige depressie. Negen maanden later blijkt nog altijd 18 procent last te hebben van posttraumatische stress, 17 procent van angstgevoelens en 6 procent van een matige tot ernstige depressie. (…) De ondervraagde vrouwen gaven vooral aan last te hebben van nachtmerries of flashbacks, waardoor ze telkens opnieuw beleefden wat er gebeurd was, met de bijbehorende gevoelens van verlies. (…) Velen meldden ook dat ze twijfelden of ze wel mochten rouwen na de miskraam. (…) Er wordt nu vooral in stilte geleden.