Redactie, ‘Vroege pijnervaringen kunnen levenslang doorwerken’, https://www.vakbladvroeg.nl/vroege-pijnervaringen-kunnen-levenslang-doorwerken/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (1 september 2020)

Lange tijd dacht men dat pasgeborenen niet in staat waren om pijn te ervaren omdat hun sensorische zenuwstelsel onvoldoende ontwikkeld zou zijn. Gedragsstudies hebben inmiddels overtuigend het tegenovergestelde aangetoond. (…) Onderzoek heeft inmiddels het bewijs geleverd dat herhaalde pijnstimuli en langer durende pijn vroeg in de ontwikkeling invloed kan hebben op de gevoeligheid voor pijn op latere (volwassen) leeftijd. Het is echter nog onduidelijk of vroeg ervaren pijn bijdraagt aan het ontwikkelen van chronische pijn.In een recente publicatie wordt beschreven dat dergelijke vroege pijnervaringen bepalend zijn voor de latere perceptuele, cognitieve en sociale ontwikkeling.