Anne Marsman, ‘Vroeger in het hier en nu – Over de impact van trauma’, https://www.psychosenet.nl/impact-trauma/, PsychoseNet (3 mei 2019)

Trauma-sensitiviteit

Stressvolle gebeurtenissen kunnen diepe sporen achter laten, op je hele systeem, je hele leven lang. (…) Soms zijn ze overduidelijk en ervaar je ze bewust, soms zijn ze zo subtiel of onbewust dat je er nooit grip op krijgt. Laat staan dat je ze ooit zal kunnen begrijpen. Totdat iemand het je laat zien. (…) Een uitweg die zich kan aandienen in de vorm van psychose, een eetstoornis of middelengebruik, maar ook als allerhande (onverklaarbare) lichamelijke klachten zoals darmproblemen, huidklachten of een falend immuunsysteem. Voorbij gaan aan de diepere betekenis daarvan en enkel aan de oppervlakte pleisters plakken (of pillen toedienen), leidt zelden tot een gewenst en houdbaar resultaat. (…) Wees (…) als hulpverlener dus altijd trauma-sensitief.