‘Vrouwen hebben vaker te maken met bewegingsbeperking’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/vrouwen-hebben-vaker-te-maken-met-bewegingsbeperking, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (januari 16, 2019)

Ervaring gezondheid

De jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS laat zien dat vrouwen vaker dan mannen aangeven moeite te hebben met activiteiten die mensen normaal gesproken wel kunnen doen. (…) Bijna 15% van de vrouwen en 8% van de mannen van 12 jaar of ouder rapporteerde in de gezondheidsenquête minstens één matige of ernstige beperking in horen, zien of bewegen. (…) Beperkingen in bewegen worden het meest gerapporteerd door zowel mannen als vrouwen, maar komen bij vrouwen vaker voor. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar. (…) Mensen met ten minste één bewegingsbeperking ervaren hun gezondheid aanzienlijk minder vaak als goed of zeer goed dan degenen zonder deze beperking. Dit geldt in gelijke mate voor mannen en vrouwen.