Lisa Peters, ‘Waarom een masculiene man beter tegen pijn kan’, https://decorrespondent.nl/4521/Waarom-een-masculiene-man-beter-tegen-pijn-kan/344328890268-900634f1, de Correspondent (19 mei 2016).

Gender en sociale status

Het voelen van pijn is niet altijd verbonden met de binnenkomende prikkels, zoals een gloeiende wang volgt op een klap in het gezicht. Het verschilt per persoon en omgeving hoe die prikkels worden verwerkt en geïnterpreteerd. (…) Daarom ervaren mensen pijn niet op dezelfde manier. (…) Vrouwen voelen (…) vaak meer angst bij pijn. Dat is interessant, want angst is een voorspeller van pijn. (…) Pijn bij mannen wordt vaak beschreven als juist iets wat van buitenaf komt – zoals een gebroken been of een gescheurde spier. Als een man pijn heeft, móet er wel een externe oorzaak voor zijn. (…) De stereotypen zijn het sterkst bij acute pijn en verzwakken als er sprake is van chronische pijn. (…) Het lijkt erop dat de pijn van groepen met een lagere sociale status wordt onderschat en onderbehandeld. (…) Oog voor gender en sociale status is van levensbelang in de zorg.