Paul Verhaeghe, ‘Waarom het goed nieuws is dat we voor grootste probleem in geschiedenis van onze soort staan’, https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/02/06/paul-verhaeghe-waarom-het-goed-nieuws-is-dat-we-voor-grootste-probleem-staan-van-onze-soort/, DeWereldMorgen.be (6 februari 2020)

Iedereen wil voortdurend meer hebben. (…) Je ziet dat heel wat mensen inderdaad beginnen te beseffen dat er op een aantal vlakken toch iets moet veranderen. (…) We moeten gaan naar een gedragsverandering. Een mentaliteitsverandering volstaat niet. Die mentaliteit is al bij sommigen veranderd. Maar tussen denken en doen is er vaak nog een brede kloof. (…) Ik denk niet dat mensen zomaar van gedrag veranderen. Dat kan op een vriendelijke manier gebeuren. Dat kan met overleg gebeuren. Dat zijn de beste methodes. Het zal af en toe, vrees ik, ook opgelegd moeten worden. Daar houden we niet van. Maar ik denk dat we er niet onderuit kunnen. (…) Voel de pijn van de populist. En als we dat horen, dan zullen ze hem ook meekrijgen voor het reusachtige probleem waar we nu met z’n allen voor staan. (…) Het goede nieuws is dat we waarschijnlijk voor het grootste probleem staan dat er ooit geweest is in de geschiedenis van onze soort. En waarom is dat goed nieuws? Omdat dit zal betekenen dat we ons opnieuw gaan verenigen.