Redactie, ‘Waarom je door het stellen van vragen slimmer overkomt’, https://www.mt.nl/management/vraag-om-advies-dan-stijgt-je-like-factor/89593, MT (24 augustus 2020)

Wie om advies vraagt op de werkvloer, lijkt slimmer. (…) Want degene aan wie de vraag wordt gesteld, voelt zich gestreeld dat ze hem of haar vragen. En beter omdat ze informatie geven waardoor iemand zijn werk beter kan doen. Het resultaat: mensen voelen zich betrokken, de onderlinge ‘like’-factor gaat omhoog, er ontstaat meer onderling vertrouwen en een betere samenwerking. (…) In de regel stellen we te weinig vragen en maken we veel statements. (…) Advies dus (in bijna elke situatie): stel je kwetsbaar op, stel een vraag, luister en stel dan een follow-up vraag.