Joep Engels, ‘Waarom mopperen we zo veel? Dat ligt vooral aan onszelf, zeggen onderzoekers’, https://www.trouw.nl/samenleving/waarom-mopperen-we-zo-veel-dat-ligt-vooral-aan-onszelf-zeggen-onderzoekers~a70d35ce/, Trouw (1 juli 2018)

Contrast

Waarom zijn sociale problemen soms hardnekkig? (…) We vergelijken, en het is het contrast dat telt. (…) In een geweldarme samenleving wordt een verward persoon al snel agressief gevonden.