Ianthe Sahadat, ‘Waarom stokt je adem bij het horen van ellendig nieuws?’, https://blendle.com/i/de-volkskrant/waarom-stokt-je-adem-bij-het-horen-van-ellendig-nieuws/bnl-vkn-20151020-5247109, de Volkskrant, Blendle.com (20 oktober 2015).

Angst

Een angstreactie kent vier aspecten (…). Er is een cognitieve (angstige gedachten) en een emotionele reactie (het gevoel van angst), verder lichamelijke verschijnselen (bijvoorbeeld naar adem snakken, hartkloppingen, trillen, transpireren) en ten slotte ook gedrag (bijvoorbeeld vechten, vluchten of bevriezen).