‘Wanneer we onze emoties verwaarlozen’, https://verkenjegeest.com/wanneer-we-emoties-verwaarlozen/, Verken je geest, GRUPO M CONTIGO S.L. (oktober 26, 2017)

Loskoppelen

Mensen hebben het bij het verkeerde eind als ze denken dat negatieve emoties geen einde hebben of dat het hun enige doel is om ons ongelukkig te maken. In werkelijkheid stellen ze ons in staat om ons aan te passen, te leren en ons te ontwikkelen in onze levens. (…) Wanneer we niet in staat zijn om ze te managen, kiezen we er stilletjes voor om ons emotioneel los te koppelen. (…) Ervoor kiezen om niet te voelen zodat je niet hoeft te lijden slaat nergens op, want wat we onszelf ook vertellen, mensen zijn geen rationele wezens of robots. We zijn een opeenstapeling van ongelooflijke emoties die ons door het leven begeleiden en die ons leven geven om ons met elkaar te verbinden. (…) Mensen zijn ontworpen om te handelen, niet om geïsoleerd op hun eilandjes van ontevredenheid te blijven zitten.