Jan den Bakker, ‘Wat heb je aan presentie in een crisis?’, https://www.presentie.nl/images/stories/columns/3_Wat_heb_je_aan_presentie_in_een_crisis.pdf, Stichting Presentie (bezocht op 11 mei 2020)

Aan de ene kant is er vernieuwing, ruimte voor experimenteren en veel beweeglijkheid. En aan de andere kant zijn er de vertrouwde reflexen van niet bediscussieerbare doelen, veel regels en bestuurlijke drukte. De ruimte om te handelen wordt dus tegelijkertijd zowel vergroot als verkleind.

Zoekterm

Coronacrisis