Redactie, ‘Wat is fijn voor een traumabrein?’, https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-is-fijn-voor-een-traumabrein/, Academie voor Praten met Kinderen (26 MAART, 2021)

Een traumabrein is altijd op z’n hoede: klaar voor gevaar. (…) Als een kind traumaklachten heeft, doe dan altijd je best om traumabehandeling te organiseren. Ook na (geslaagde) traumabehandeling kunnen kinderen nog veel tijd nodig hebben om een positiever zelf-, mens- en wereldbeeld te ontwikkelen.