Saskia Heusèrr, ‘Wat maakt dat ik bij het horen van het woord ‘werken’ uit het kleine kleuterstoeltje omhoog schiet?’, http://hetkind.org/2015/09/11/kinderen-laten-onder-andere-zien-wat-spel-doordat-ze-er-zo-serieus-mee-omgaan/, Hetkind.org (11 september 2015).

Spel

Spelen betekent vrijheid, omdat het je ontslaat van het gewone, het dagelijkse, van leren, zorgen en werken. Op het moment dat kinderen en volwassenen spelen, zijn ze als het ware ergens anders, in de wereld van het spel.