LYNN BERGER, NINA POLAK, ‘We hyperventileren van incident naar incident. En die hysterie is zo slecht nog niet’, https://decorrespondent.nl/9107/we-hyperventileren-van-incident-naar-incident-en-die-hysterie-is-zo-slecht-nog-niet/3374863353708-87672aa4, de Correspondent (29 januari 2019)

Gevoelens serieus nemen

Hysterie ontstaat wanneer mensen de controle over hun leven kwijt denken te zijn, wanneer ze zich slachtoffer voelen van een systeem, en zich daar op een overdreven manier over uiten. (…) ‘Hysterie’ is afgeleid van het Griekse hustera, dat baarmoeder betekent. De oude Grieken zochten de oorzaak (…) in de baarmoeder. (…) Zij dachten dat de baarmoeder door het lichaam ging zwerven op zoek naar sperma, en hysterische klachten veroorzaakte doordat andere organen in de verdrukking kwamen. (…) De ‘boze burger’ is een symptoom van hysterische tijden. (…) En die hysterie (…) is niet louter irrationeel: het zijn gevoelens die je serieus moet nemen, want er is wel degelijk wat aan de hand. (…) De negentiende eeuw was de gouden eeuw van de hysterie. (…) Kenmerkend voor die tijd was een snelle opeenvolging van technologische veranderingen die de wereld groter maakten en een verlies aan geborgenheid met zich meebrachten. (…) In de eenentwintigste eeuw is iets soortgelijks aan de hand. (…) De veranderingen gaan sneller dan mensen kunnen bijbenen. (…) De diagnoses lopen uiteen – van ‘burn-outsamenleving’ tot ‘borderline times’ tot ‘angstcultuur’ – maar ze hebben gemeen dat wat ooit als ziektebeeld van een individu gold (…) op de samenleving als geheel wordt toegepast.

Zoeknamen

Jean-Martin Charcot
Marc Schuilenburg

Zoektermen

Hysterie. Een cultuurdiagnose.