Ellen de Visser, ‘We moeten patiënten beter uitleggen dat stress ziekmakend kan zijn’, https://www.volkskrant.nl/mensen/-we-moeten-patienten-beter-uitleggen-dat-stress-ziekmakend-kan-zijn-br-~bb89345e/, de Volkskrant (12 oktober 2018)

Emoties

In de richtlijn voor cardiologen en huisartsen staat stress niet in de risicotabel. Roken, overgewicht, hoog cholesterol, gebrek aan beweging en hoge bloeddruk: dat zijn de vijf factoren die in de spreekkamer van de dokter aandacht krijgen. (…) Voor psychosociale factoren is beduidend minder aandacht dan voor medicijnen, roken, dotteren en nieuwe operatietechnieken. (…) Terwijl er volop bewijs ligt (…) over het verband tussen stress en de gezondheid van hart en vaten. (…) Bij stress gaat het (…) om de eigen perceptie. (…) De cardioloog moet het wél willen zien. (…) De cardiologie is nog altijd een mannenbolwerk. (…) Cardiologen (…) willen spannende operaties doen. (…) Met patiënten over stress praten, dat wordt toch een beetje als suf gezien. (…) Heeft u het idee dat u veel spanningen heeft? Dat is de enige vraag die je moet stellen. En die vraag wordt niet gesteld. De dokter is bang voor het antwoord, want wat nou als de patiënt emotioneel wordt?