Ditty Eimers, ‘We ontnemen kinderen de kans om zichzelf te ontdekken’, http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3642980/2014/04/27/We-ontnemen-kinderen-de-kans-om-zichzelf-te-ontdekken.dhtml, TROUW.NL (27/04/14).

Innerlijk kompas

Vrij spel gaat helemaal van kinderen zelf uit. (…) Kinderen hebben dat nodig om hun innerlijke kompas te ontwikkelen. (…) Ervaren dat ze zelf iets kunnen oplossen vergroot hun creativiteit en zelfvertrouwen. Fantasiespel leert ze om ervaringen te verwerken en emoties te uiten. Door spannend buitenspel leren ze samenwerken en grenzen verleggen. (…) In vrij spel oefenen kinderen constant met sociaal gedrag. Als ze niet eerlijk of bazig zijn, corrigeren andere kinderen dat. Door het hardop te zeggen of een volgende keer niet meer mee te spelen.