Hidde Boersma, ‘We zijn gelukkiger dan we denken – Modernisering is de weg naar een beter leven’, https://www.groene.nl/artikel/modernisering-is-de-weg-naar-een-beter-leven, De Groene Amsterdammer (15 augustus 2018)

Vrijheid

Er is geen enkel bewijs te vinden dat ons geluk afneemt in een moderne maatschappij. (…) Het blijkt dat hoe moderner een land is, hoe gelukkiger zijn inwoners. (…) Ook een blik op de cijfers rond eenzaamheid lijkt de moderne samenleving vrij te pleiten, zij het minder uitgesproken dan bij geluk. (…) Een belangrijke reden waarom de moderne maatschappij gelukkig maakt, is simpelweg materiële welvaart. (…) Ook de organisatiegraad van een land draagt bij. (…) Een andere belangrijke voorwaarde is vrijheid. (…) Het fenomeen vrijheid voor het welzijn van de mens wordt ernstig onderschat. (…) Mensen houden van wisselende, zelf gekozen contacten. (…) Voor mensen die dat niet kunnen werkte een minder vrije maatschappij wellicht beter, dat zijn de verliezers van de moderne tijd. (…) Het feit dat we steeds vaker en beter praten over onze gevoelens maakt ons minder eenzaam. (…) Een misvatting die de moderne maatschappij een slecht imago bezorgt, is het idee dat depressie een moderne ziekte is. (…) Op de langere termijn is modernisering de weg naar een beter leven.

Zoeknamen

Ruut Veenhoven, Jenny Gierveld